Vi tilbyr tjenester innan overflatebehandling til store og små kunder innan skip-, offshore- og landbasert industri. Overflatebehandling blir utført for å beskytte mot korrosjon, irr, rust og slitasje. Overflatebehandling er særleg viktig for verkstadsindustrien og oljeindustrien. Store konstruksjonar av metall treng effektiv korrosjonsbeskyttelse for å unngå at det seinare oppstår store reparasjonskostnadar og mulig fare for liv og helse.

Vårt mål er å ha fornøgde oppdragsgjevarar ved å skape gode relasjonar, vere løysingsorintert og levere god kvalitet i alt vi gjer.

 
 
WestCoat_Web_Bilder_front_Maling.jpg

Maling

Maling/ sprøytemaling beskyttar og inngår i eit godt vedlikehald. Vi tilbyr malartjenester i henhold til malingsleverandørane sine krav eller kundens eigne spesifikke krav. Vi kjem gjerne med forslag på løysing. Inspeksjon og dokumentasjon blir utført av Frosio-sertifisert personell.

WestCoat_Web_Bilder_metalisering.jpg

Metallisering

Metallisering er ei overflatebehandling for påføring av metallisk belegg. Ved å dekke eit metall med eit belegg av et anna metall kan vi oppnå en god korrosjonsbeskyttelse, men også en varig, pen overflate med ønska eigenskapar for eksempel når det gjeld friksjon og slitasje.

WestCoat_Web_Bilder_front_sandblasting.jpg

Sandblåsing

Sandblåsing er ein teknologisk prosess for reingjering eller bearbeidelse av alle slags overflater med sand, grit, stålsand eller ein kobinasjon av desse. Metoda er like effektiv både på store overflater som i trange kroker, kanaler eller svært ujevne overflater.