Inspeksjon og oppfølging av overflatebehandling

Effektiv korrosjonsbeskyttelse er viktig for å unngå at det seinare oppstår store reparasjonskostnadar og mulig fare for liv og helse.

WestCoat AS sine inspektørar er sertifiserte Frosio-inspektørar nivå III (NS 476), og utfører fagmessig inspeksjon og kontroll før, under og etter overflatebehandling med maling og belegg på stål og andre overflater.

Inspeksjonsmetoder som benyttes:

  • Reinheit/støvtest

  • Bresle salttest

  • Tykkelsesmåling

  • Ruheitsprofil

  • Støvtest

  • Vedheftstesting

  • Klimakontroll